Bible

1 Chronicles 8 - World English Bible with Hebrew

1 Chronicles 8 - World English Bible with Hebrew - Ark.au

Law    History    Wisdom    Prophets    Gospels    Acts    Epistles    Apocalyptic   

1 Benjamin became the father of Bela his firstborn, Ashbel the second, and Aharah the third,

1 וּבִ֨נְיָמִ֔ן הֹולִ֖יד אֶת־בֶּ֣לַע בְּכֹרֹ֑ו אַשְׁבֵּל֙ הַשֵּׁנִ֔י וְאַחְרַ֖ח הַשְּׁלִישִֽׁי׃

2 Nohah the fourth, and Rapha the fifth.

2 נֹוחָה֙ הָֽרְבִיעִ֔י וְרָפָ֖א הַחֲמִישִֽׁי׃

3 Bela had sons: Addar, and Gera, and Abihud,

3 וַיִּהְי֥וּ בָנִ֖ים לְבָ֑לַע אַדָּ֥ר וְגֵרָ֖א וַאֲבִיהֽוּד׃

4 and Abishua, and Naaman, and Ahoah,

4 וַאֲבִישׁ֥וּעַ וְנַעֲמָ֖ן וַאֲחֹֽוחַ׃

5 and Gera, and Shephuphan, and Huram.

5 וְגֵרָ֥א וּשְׁפוּפָ֖ן וְחוּרָֽם׃

6 These are the sons of Ehud: these are the heads of fathers' [houses] of the inhabitants of Geba, and they carried them captive to Manahath:

6 וְאֵ֖לֶּה בְּנֵ֣י אֵח֑וּד אֵ֣לֶּה הֵ֞ם רָאשֵׁ֤י אָבֹות֙ לְיֹ֣ושְׁבֵי גֶ֔בַע וַיַּגְל֖וּם אֶל־מָנָֽחַת׃

7 and Naaman, and Ahijah, and Gera, he carried them captive: and he became the father of Uzza and Ahihud.

7 וְנַעֲמָ֧ן וַאֲחִיָּ֛ה וְגֵרָ֖א ה֣וּא הֶגְלָ֑ם וְהֹולִ֥יד אֶת־עֻזָּ֖א וְאֶת־אֲחִיחֻֽד׃

8 Shaharaim became the father of children in the field of Moab, after he had sent them away; Hushim and Baara were his wives.

8 וְשַׁחֲרַ֗יִם הֹולִיד֙ בִּשְׂדֵ֣ה מֹואָ֔ב מִן־שִׁלְחֹ֖ו אֹתָ֑ם חוּשִׁ֥ים וְאֶֽת־בַּעֲרָ֖א נָשָֽׁיו׃

9 He became the father of Hodesh his wife, Jobab, and Zibia, and Mesha, and Malcam,

9 וַיֹּ֖ולֶד מִן־חֹ֣דֶשׁ אִשְׁתֹּ֑ו אֶת־יֹובָב֙ וְאֶת־צִבְיָ֔א וְאֶת־מֵישָׁ֖א וְאֶת־מַלְכָּֽם׃

10 and Jeuz, and Shachia, and Mirmah. These were his sons, heads of fathers' [houses].

10 וְאֶת־יְע֥וּץ וְאֶת־שָֽׂכְיָ֖ה וְאֶת־מִרְמָ֑ה אֵ֥לֶּה בָנָ֖יו רָאשֵׁ֥י אָבֹֽות׃

11 Of Hushim he became the father of Abitub and Elpaal.

11 וּמֵחֻשִׁ֛ים הֹולִ֥יד אֶת־אֲבִיט֖וּב וְאֶת־אֶלְפָּֽעַל׃

12 The sons of Elpaal: Eber, and Misham, and Shemed, who built Ono and Lod, with the towns of it;

12 וּבְנֵ֣י אֶלְפַּ֔עַל עֵ֥בֶר וּמִשְׁעָ֖ם וָשָׁ֑מֶד ה֚וּא בָּנָ֣ה אֶת־אֹונֹ֔ו וְאֶת־לֹ֖ד וּבְנֹתֶֽיהָ׃

13 and Beriah, and Shema, who were heads of fathers' [houses] of the inhabitants of Aijalon, who put to flight the inhabitants of Gath;

13 וּבְרִעָ֣ה וָשֶׁ֔מַע הֵ֚מָּה רָאשֵׁ֣י הָאָבֹ֔ות לְיֹושְׁבֵ֖י אַיָּלֹ֑ון הֵ֥מָּה הִבְרִ֖יחוּ אֶת־יֹ֥ושְׁבֵי גַֽת׃

14 and Ahio, Shashak, and Jeremoth,

14 וְאַחְיֹ֥ו שָׁשָׁ֖ק וִירֵמֹֽות׃

15 and Zebadiah, and Arad, and Eder,

15 וּזְבַדְיָ֥ה וַעֲרָ֖ד וָעָֽדֶר׃

16 and Michael, and Ishpah, and Joha, the sons of Beriah,

16 וּמִיכָאֵ֧ל וְיִשְׁפָּ֛ה וְיֹוחָ֖א בְּנֵ֥י בְרִיעָֽה׃

17 and Zebadiah, and Meshullam, and Hizki, and Heber,

17 וּזְבַדְיָ֥ה וּמְשֻׁלָּ֖ם וְחִזְקִ֥י וָחָֽבֶר׃

18 and Ishmerai, and Izliah, and Jobab, the sons of Elpaal,

18 וְיִשְׁמְרַ֧י וְיִזְלִיאָ֛ה וְיֹובָ֖ב בְּנֵ֥י אֶלְפָּֽעַל׃

19 and Jakim, and Zichri, and Zabdi,

19 וְיָקִ֥ים וְזִכְרִ֖י וְזַבְדִּֽי׃

20 and Elienai, and Zillethai, and Eliel,

20 וֶאֱלִיעֵנַ֥י וְצִלְּתַ֖י וֶאֱלִיאֵֽל׃

21 and Adaiah, and Beraiah, and Shimrath, the sons of Shimei,

21 וַעֲדָיָ֧ה וּבְרָאיָ֛ה וְשִׁמְרָ֖ת בְּנֵ֥י שִׁמְעִֽי׃

22 and Ishpan, and Eber, and Eliel,

22 וְיִשְׁפָּ֥ן וָעֵ֖בֶר וֶאֱלִיאֵֽל׃

23 and Abdon, and Zichri, and Hanan,

23 וְעַבְדֹּ֥ון וְזִכְרִ֖י וְחָנָֽן׃

24 and Hananiah, and Elam, and Anthothijah,

24 וַחֲנַנְיָ֥ה וְעֵילָ֖ם וְעַנְתֹתִיָּֽה׃

25 and Iphdeiah, and Penuel, the sons of Shashak,

25 וְיִפְדְיָ֥ה וּפְנִיאֵל וּפְנוּאֵ֖ל בְּנֵ֥י שָׁשָֽׁק׃

26 and Shamsherai, and Shehariah, and Athaliah,

26 וְשַׁמְשְׁרַ֥י וּשְׁחַרְיָ֖ה וַעֲתַלְיָֽה׃

27 and Jaareshiah, and Elijah, and Zichri, the sons of Jeroham.

27 וְיַעֲרֶשְׁיָ֧ה וְאֵלִיָּ֛ה וְזִכְרִ֖י בְּנֵ֥י יְרֹחָֽם׃

28 These were heads of fathers' [houses] throughout their generations, chief men: these lived in Jerusalem.

28 אֵ֣לֶּה רָאשֵׁ֥י אָבֹ֛ות לְתֹלְדֹותָ֖ם רָאשִׁ֑ים אֵ֖לֶּה יָשְׁב֥וּ בִירוּשָׁלִָֽם׃

29 In Gibeon there lived the father of Gibeon, [Jeiel], whose wife's name was Maacah;

29 וּבְגִבְעֹ֥ון יָשְׁב֖וּ אֲבִ֣י גִבְעֹ֑ון וְשֵׁ֥ם אִשְׁתֹּ֖ו מַעֲכָֽה׃

30 and his firstborn son Abdon, and Zur, and Kish, and Baal, and Nadab,

30 וּבְנֹ֥ו הַבְּכֹ֖ור עַבְדֹּ֑ון וְצ֥וּר וְקִ֖ישׁ וּבַ֥עַל וְנָדָֽב׃

31 and Gedor, and Ahio, and Zecher.

31 וּגְדֹ֥ור וְאַחְיֹ֖ו וָזָֽכֶר׃

32 Mikloth became the father of Shimeah. They also lived with their brothers in Jerusalem, over against their brothers.

32 וּמִקְלֹ֖ות הֹולִ֣יד אֶת־שִׁמְאָ֑ה וְאַף־הֵ֗מָּה נֶ֧גֶד אֲחֵיהֶ֛ם יָשְׁב֥וּ בִירוּשָׁלִַ֖ם עִם־אֲחֵיהֶֽם׃

33 Ner became the father of Kish; and Kish became the father of Saul; and Saul became the father of Jonathan, and Malchishua, and Abinadab, and Eshbaal.

33 וְנֵר֙ הֹולִ֣יד אֶת־קִ֔ישׁ וְקִ֖ישׁ הֹולִ֣יד אֶת־שָׁא֑וּל וְשָׁא֗וּל הֹולִ֤יד אֶת־יְהֹֽונָתָן֙ וְאֶת־מַלְכִּי־שׁ֔וּעַ וְאֶת־אֲבִֽינָדָ֖ב וְאֶת־אֶשְׁבָּֽעַל׃

34 The son of Jonathan was Merib Baal; and Merib Baal became the father of Micah.

34 וּבֶן־יְהֹונָתָ֖ן מְרִ֣יב בָּ֑עַל וּמְרִ֥יב בַּ֖עַל הֹולִ֥יד אֶת־מִיכָֽה׃

35 The sons of Micah: Pithon, and Melech, and Tarea, and Ahaz.

35 וּבְנֵ֖י מִיכָ֑ה פִּיתֹ֥ון וָמֶ֖לֶךְ וְתַאְרֵ֥עַ וְאָחָֽז׃

36 Ahaz became the father of Jehoaddah; and Jehoaddah became the father of Alemeth, and Azmaveth, and Zimri; and Zimri became the father of Moza.

36 וְאָחָז֙ הֹולִ֣יד אֶת־יְהֹועַדָּ֔ה וִיהֹֽועַדָּ֗ה הֹולִ֛יד אֶת־עָלֶ֥מֶת וְאֶת־עַזְמָ֖וֶת וְאֶת־זִמְרִ֑י וְזִמְרִ֖י הֹולִ֥יד אֶת־מֹוצָֽא׃

37 Moza became the father of Binea; Raphah was his son, Eleasah his son, Azel his son.

37 וּמֹוצָ֖א הֹולִ֣יד אֶת־בִּנְעָ֑א רָפָ֥ה בְנֹ֛ו אֶלְעָשָׂ֥ה בְנֹ֖ו אָצֵ֥ל בְּנֹֽו׃

38 Azel had six sons, whose names are these: Azrikam, Bocheru, and Ishmael, and Sheariah, and Obadiah, and Hanan. All these were the sons of Azel.

38 וּלְאָצֵל֮ שִׁשָּׁ֣ה בָנִים֒ וְאֵ֣לֶּה שְׁמֹותָ֗ם עַזְרִיקָ֥ם׀ בֹּ֙כְרוּ֙ וְיִשְׁמָעֵ֣אל וּשְׁעַרְיָ֔ה וְעֹבַדְיָ֖ה וְחָנָ֑ן כָּל־אֵ֖לֶּה בְּנֵ֥י אָצַֽל׃

39 The sons of Eshek his brother: Ulam his firstborn, Jeush the second, and Eliphelet the third.

39 וּבְנֵ֖י עֵ֣שֶׁק אָחִ֑יו אוּלָ֣ם בְּכֹרֹ֔ו יְעוּשׁ֙ הַשֵּׁנִ֔י וֶֽאֱלִיפֶ֖לֶט הַשְּׁלִשִֽׁי׃

40 The sons of Ulam were mighty men of valor, archers, and had many sons, and sons' sons, one hundred fifty. All these were of the sons of Benjamin.

40 וַֽיִּהְי֣וּ בְנֵי־א֠וּלָם אֲנָשִׁ֨ים גִּבֹּרֵי־חַ֜יִל דֹּ֣רְכֵי קֶ֗שֶׁת וּמַרְבִּ֤ים בָּנִים֙ וּבְנֵ֣י בָנִ֔ים מֵאָ֖ה וַחֲמִשִּׁ֑ים כָּל־אֵ֖לֶּה מִבְּנֵ֥י בִנְיָמִֽן׃

  Chapter  7 Bible Contents Chapter  9  

Other chapters in 1 Chronicles1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29

Genres:  Law    History    Wisdom    Prophets    Gospels    Acts    Epistles    Apocalyptic   

Or select another Bible translation:

Turn Parallel Languages Off
American Standard Version
Bible in Basic English
Darby English Bible
King James Version
Webster's Bible
Young's Literal Translation
Hebrew Tanakh

Cover image by Freedom Studio / Shutterstock.

See Also: